Uppsökande arbete

För att få kontakt med skribenter bedriver redaktionen också uppsökande arbete. Genom samarbete med exempelvis olika organisationer eller institutioner i staden – så som äldreboenden, mötesplatser för kvinnor, vårdmottagningar, arbetsplatser m.m. – söker vi upp människor med olika erfarenheter av livet för att inspirera till skrivande. Vi involverar inte bara vana skribenter utan vänder oss även gärna till människor som inte vanligtvis använder sig av skrivandet som uttrycksmedel. Framförallt arbetar vi med enskilda textsamtal där fokus ligger på att söka det egna språket.