Skrivande praktik Tryckverkstaden Göteborgs Konsthall

Antal Redaktion fanns på plats i Göteborg Konsthalls utställning Tryckverkstaden, våren 2016. Konsthallens besökare kunde boka in sig på enskilda textsamtal. Resultatet blev en publikation, tryckt i mindre upplaga på konsthallens risograf.

Publikationen finns tyvärr inte att läsa digitalt.

skriv_prak_mixskriv_prak_rak