Skrivande praktik i enskilda samtal

 

Skriva
Jag kan inte
Ingen kan
Det måste sägas: vi kan inte
Och ändå skriver vi

Marguerite Duras (ur Att skriva)

 

Är du intresserad av att fördjupa och undersöka ditt skrivande tillsammans med en annan människa i en trygg miljö? Vi erbjuder fördjupade textsamtal kring ditt skrivande och publicering av någon av de texter vi arbetat med. Kanske har du inte skrivit tidigare, eller så är du van vid att skriva och vill hitta nya sätt att samtala kring din text.

Skrivandet är ofta ett ensamgöra. Det är lätt att fastna i egna hinder. Utifrån våra professionella erfarenheter av möten, samtal och inre kreativa processer, fokuserar vi under återkommande träffar på varje skribents personliga uttryck. Vi låter lokala samtidsröster ta plats utan krav på kommersiella intressen och normer.

Du ges möjlighet att genom enskilda samtal låta ditt skrivande ta sig nya vägar och uttrycksformer. Vi skapar plats för din unika skrivprocess i att bli läst och höra dig själv berätta. Vi läser och samtalar kring din text, vi utgår ifrån ditt unika uttryck och ger perspektiv på texten eller textprocessen, vi låter tankar om samhälle, psykologi och individ/identitet finnas närvarande i arbetet om du vill.

Varmt välkommen
Amanda och Isa

För anmälan och frågor: skrivandepraktik@antalredaktion.com

Om oss:

Amanda Frövenholt och Isa Weiselius Larsson
Redaktörer Antal redaktion

Utifrån våra bakgrunder som litteraturvetare, socionom och psykolog arbetar vi med inre kreativa processer och lyfter fram ditt personliga uttryck i skrivandet och i läsningen av din text.

Skrivandet gör en vild. Man återvänder till en vildhet som föregår livet. Och man känner alltid igen den, det är skogarnas vildhet, lika gammal som tiden. Det är rädslan för allt, tydlig och oskiljaktig från livet självt. Man är obeveklig. Man kan inte skriva utan kroppens styrka. Man måste vara starkare än sig själv för att gripa sig an skrivandet, man måste vara starkare än det man skriver.

Marguerite Duras (ur Att skriva)